Sinds jaar en dag is er behoorlijk wat gezegd en geschreven over de voordelen waar we als mensen op kunnen rekenen wanneer we ervoor kiezen om gebruik te maken van zogenaamde appelazijn. Hiervoor geldt namelijk dat ze op verschillende vlakken een niet onbelangrijke meerwaarde kan realiseren. Wanneer je op deze pagina terecht bent gekomen is de kans op z’n minst bestaande dat je, je niet helemaal bewust bent van hetgeen deze voordelen nu precies zijn. In dat geval zal de onderstaande informatie daar zonder twijfel de nodige verandering in weten te brengen. 

Appelazijn voorkomt de opname van bepaalde calorieën 

In eerste instantie hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat het gebruik van appelazijn ervoor zou kunnen zorgen dat bepaalde calorieën die je hebt gegeten niet door het lichaam worden opgenomen. In theorie betekent dit in principe dat deze vloeistof je zou moeten kunnen helpen om gewicht te verliezen. Verschillende onderzoeken hebben deze bewering ook gestaafd. Dit gezegd hebbende is het helaas zo dat niemand op moment van schrijven precies weet hoeveel calorieën er door deze vloeistof geblokkeerd kunnen worden. Dit als gevolg van het feit dat er eigenlijk nog een groot aantal vervolgonderzoeken nodig zouden zijn om dat duidelijk te kunnen maken. Experten benadrukken in ieder geval dat het geen wondermiddel is om je te helpen met afvallen. Dat gezegd hebbende zou het bijvoorbeeld wel als onderdeel van een dieet kunnen worden gebruikt.

De energiedip na het eten van suiker wordt minder groot 

Het is algemeen bekend dat mensen die teren op de hoeveelheid suiker die hun lichaam binnen krijgt op regelmatige basis geconfronteerd kunnen worden met een zogenaamde energiedip. Wanneer je ervoor kiest om gebruik te maken van appelazijn zal je tot de vaststelling komen dat de opname van suiker in het bloed sterk kan worden vertraagd. Het gevolg hiervan is dat de piek in je bloedsuikerspiegel een behoorlijk stuk minder extreem wordt. Dat brengt een niet onbelangrijk voordeel met zich mee. De zogenaamde crash die je kan ervaren op het ogenblik dat de bloedsuikerspiegel weer gaat dalen wordt namelijk daardoor een behoorlijk stuk minder groot.

Appelazijn verlaagt de bloeddruk en je kan rekenen op een langer vol gevoel

Tot slot zijn er eigenlijk nog twee andere voordelen die we je graag willen aanhalen die betrekking hebben tot het gebruik van appelazijn. Denk hierbij in eerste instantie aan het feit dat ze zou kunnen helpen om een vol gevoel te realiseren. Tijdens een klein, maar zeer grondig uitgevoerd onderzoek werd duidelijk dat mensen die deze smaakmakers bij hun ontbijt namen gedurende 90 minuten langer een vol gevoel hadden in vergelijking met mensen die wel ontbeten, maar daar geen appelcider bij namen. Bovendien hebben andere onderzoeken dan weer aangetoond dat het gebruik van dit type azijn een positieve invloed zou kunnen hebben op het verlagen van je bloeddruk. Voor de wetenschap geldt op moment van schrijven dat ze nog niet precies heeft weten te achterhalen hoe dat nu exact wordt bewerkstelligd. Verder onderzoek dat in de toekomst ongetwijfeld nog zal worden uitgevoerd zal hier dan ook uiteindelijk klaarheid in moeten scheppen.